Masadia Pro Storage™ -palvelumalli

Monessa yrityksessä varasto on tärkeä logistiikkakeskus, jonka materiaalivirtaus pitää toimia. Siksi ei ole samantekevää, miten eri varastojen layout on suunniteltu, tuotteita ja lavoja käytännössä säilytetään tai minkälaisella kalustolla raaka-aineita, tavaroita ja lavoja siirretään ja liikutetaan.

Monessa tapauksessa

1) varaston layoutia ei ole suunniteltu, jolloin tuotteet ovat usein väärissä paikoissa tai tuotteita säilytetään väärässä järjestyksessä. Tavaran noutoon ja siirtämiseen kuluu paljon turhaa aikaa ja rahaa.

2) hyllyratkaisuja ei ole optimoitu, jolloin hukataan käyttökelpoisia neliöitä ja haaskataan turhaan rahaa. Lisäksi huonosti tai ei lainkaan kiinnitetyt hyllyt tai kantoluokan virhearviot ovat suuri turvallisuusriski.

3) käytössä olevia koneita ja laitteita ei huolleta riittävästi, konekanta on vanhaa, ali- tai ylimitoitettu todellisiin tarpeisiin ja puitteisiin. Syntyy yllättäviä korjauskuluja ja keskeytyksiä materiaalivirtaukseen.

4) em. pohjalta aiheutetaan paljon työturvallisuusriskejä ja työtapaturmien ja sairauspoissaolojen mahdollisuus kasvaa.

Kokonaisuudessaan ei ole mietitty tai tiedostettu, miten varastosta saadaan turvallinen ja paremmin tuottava. Siksi usein haaskataan turhaan aikaa ja rahaa tuottamattomaan ja huonosti organisoituun varastointiin ja materiaalinkäsittelyyn.

Masadia Pro Storage™ -palvelumalli vastaa näihin haasteisiin. Palvelumalli on tarkoitettu kaikille yrityksille, jotka haluavat virittää myös varastonsa huippukuntoon, varmistaa tuotannon, toimitusten ja logistiikan sujuvuus ja parantaa käytännössä työn tekemisen tuottavuutta. Se auttaa sinua varmistamaan turvallisen ja toimivan varastologistiikan, pienentämään hävikkiä, säästämään aikaa ja rahaa sekä tekemään entistä parempaa tulosta.

Kun haluat turvallisuutta ja tuottavuutta kuormalavatuotteiden siirtoon, käsittelyyn ja säilytykseen, on Masadia Pro Storage™ -palvelumalli sinua varten! Masadia Pro Storage™ -palvelumalli koostuu seuraavista vaiheista:

 • Kuntokartoitus (nykytila, kaluston kunto, turvallisuusriskit)
  • hyllyjen tilanne ja toimivuus
  • varaston kokonaislayout
  • kaluston tila ja kunto
 • Ehdotus ja tarjous
 • Toteutus suunnitelman mukaan
 • Käyttöönottokoulutus tarvittaessa
 • Huoltosopimus ja säännöllinen kuntotsekkaus
 • Seuranta ja jatkotoimet

Tämän Masadia Pro Storage™ -palvelumallin avulla saat luotettavan ja pitkäaikaisen kumppanin ratkomaan pulmatilanteitasi varastoinnissa /materiaalinkäsittelyssä. Aina, kun sitä tarvitaan. Lähes 30 vuoden kokemuksella.